تبلیغات
کیک بوکسینگ - وظایف کمیته ها در کیک بوکسینگ

کیک بوکسینگ

سه شنبه 24 آذر 1388

وظایف کمیته ها در کیک بوکسینگ

نویسنده: مجتبی بوالحسنی   طبقه بندی:

مقدمه

جامعه کنونی فول کیک بوکسینگ وارث دستاورد از سال 1372 تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر اساتید دلسوز ، پر تلاش و متعهد می باشد . با توجه به اینکه مسائل فنی و علمی این سبک از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و نقش عمده ای را در گسترش و ارتقاء کیفی و کمی ایفا می نماید وهمچنین با توجه به اهمیت شورا در اسلام از نظر فضلیت و مشورت و بی نقصی نسبی تصمیمات و پرهیز از فرد گرائی لازم است شورائی متشکل از افراد دارای صلاحیت علمی و فنی و دارای تجربه علمی و چهره محبوب و مورد اعتماد و حسن شهرت در ورزش مردمی و پر طرفدار فول کیک بوکسینگ بانام ( شورای فنی ) تشکیل گردد .
این شورا بالاترین مرجع تصمیم گیری در مسائل فنی می باشد و بدیهی است با گزینش افراد واجد شرایط در این شورا شاهد رشد فرایند در کلیه ابعاد این سبک در میادین داخلی و بین المللی خواهیم بود .

انشاءالله
شرح وظایف شورای فنی

    * ماده 1 ) شرایط احراز

      شرایط عضویت در شورای فنی فول کیک بوکسینگ به شرح ذیل تعیین گردیده است .
      1ـ اعتقاد به اهداف و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران
      2 ـ حداقل 14 سال سابقه مستمر و فعال در رابطه با سبک
      3 ـ حداقل سن 35 سال تمام
      4 ـ دارای حسن شهرت اجتماعی و ورزشی باشند
      5 ـ شناخت و اشراف کامل بر تمام ابعاد فنی ، علمی ( تکنیکهای استاندارد فول کیک بوکسینگ و توانائی اجرای فیزیکی صحیح تکنیکها با توجه به شرایط سنی و جسمی داشته باشند .
      6ـ رشته رزمی تخصصی آنها فول کیک بوکسینگ باشد و نسبت به این رشته تعصب و علاقه مخصوصی داشته و منافع سبک خود را به هر سبکی ترجیح بدهند .
      7ـ در پرورش قهرمانان و ارتقاء سطح فنی سبک فعالانه شرکت نمایند
      8 ـ دارای خلاقیت و ابتکار فکری بوده و در طی جلسات در بحثها شرکت نموده و با ارائه تفکر خود از آن دفاع نمایند .
      9ـ در طی جلسات از هر گونه موضع گیری و ایجاد تفرقه جداً پرهیز نمایند .

    * ماده 2 ) شرح وظایف :

      اعضاء منتخب در شورای فنی موظف به انجام موارد به شرح ذیل می باشند .
      1) ارائه راهکارهای فنی ، بررسی و تائید آیین نامه های فنی ارائه شده به شورای فنی پیشکسوتان
      2) بررسی و تائید آیین نامه مسابقات کشوری و برون مرزی پیشکسوتان
      3) تائید افراد معرفی شده از طرف کمیته ها جهت اجرای استاژ ـ هماهنگی و دوره های مختلف
      4) تعیین افراد به عنوان ( ناظر ، ممتحن ، مدرس ، ژوری ) طبق برنامه ارائه شده در تقویم ورزشی مربوطه
      5) بررسی طرحهای جدید فنی و تخصصی بدست آمده از منابع داخلی و خارجی و انتقال آن به کمیته های مربوطه در سبک
      6) بررسی و تائید صلاحیت مدیر ، سر مربی ، مربی تیمهای ملی و امور فنی و علمی آنها در تیمهای ملی کشور
      7) حل اختلاف در بروز اختلافات تیمهای ملی ( اعضاء )
      8) بررسی تقاضا نامه های تزهای نوین به جهت فعالیت تحت پوشش فول کیک بوکسینگ و اعلام نظر در آن موارد
      9) هماهنگ نمودن سطح آموزش در کل کشور و جهان
      10) بررسی و اظهار نظر در مواردیکه از طریق ریاست فدراسیون به شورای پیشکسوتان ارجاع گردیده است
      11) نظارت بر حسن اجرای امور در حیطه وظایف شورای فنی پیشکسوتان
      12) احترام به رأی اکثریت و مصوبات جلسات شورای فنی

    * ماده 3 ) شرح وظایف اهداف شورای فنی پیشکسوتان

      1) قانون گذاری در تمام سطوح فنی فول کیک بوکسینگ
      2) پشتیبانی تمام عیار فنی در تشکیلات فدراسیون و جهانی شدن سبک
      3) پشتیبانی ، تلاش و پیگیری به جهت ورود ورزش فول کیک بوکسینگ به مسابقات المپیک از طریق احراز کرسی عضویت در کمیته المپیک جهانی
      4) تصویب تزهای نوین سبک
      5) پشتیبانی فنی در ایجاد سازمان تبلیغات جهانی فول کیک بوکسینگ
      6) تشکیل صنوق جهانی سبک
      7) پشتیبانی فنی و ستادی از تشکیل مرکز آموزش و تربیت بدنی مربی بین المللی سبک

    * ماده 4 ) تشکیلات شورای فنی پیشکسوتان

      1) اعضاء شورای فنی ...................... نفر می باشند .
      2) از بین افراد یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان منشی انتخاب می شود .
      3) تمامی اعضاء دارای حق رأی مساوی بوده و افراد غیر عضو حاضر حق رأی ندارند .
      4) جلسات بصورت رسمی هردو هفته / یکماه یکبار تشکیل می گردد .
      5) مصوبات جلسات پس از تائید و امضاء رئیس سبک در تمامی سطوح تحت نظارت سبک قطعی و لازم الاجراست و از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم جامعه سبک خواهد رسید .
      تبصره 1 :
      در موارد ضروری جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد .

    * ماده 5) شرح وظایف دبیر شورای فنی پیشکسوتان

      1 ) تهیه و تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس سبک ومسئول کمیته پیشکسوتان
      2) اداره جلسات مطابق با مصوبات آئین نامه داخلی جلسات شورای پیشکسوتان
      3) دعوت از کلیه اعضاء شورای پیشکسوتان جهت شرکت در جلسات
      4) هماهنگی با رئیس سبک و مسئول کمیته پیشکسوتان جهت تشکیل جلسات فوق العاده
      5) پیگیری مصوبات و نظارت برحسن اجرای آن از طریق ریاست سبک مسئول کمیته پیشکسوتان و اعضاء حاضر رسیده باشد .
      6) تنظیم صورت جلسات که به امضاء کلیه اعضاء حاضر رسیده باشد .
      7) ارائه گزارش جلسات ( یک نسخه از صورت جلسات ) به ریاست
      تبصره :
      منشی شورای فنی به تنظیم و ویرایش نهایی صورت جلسات و مصوبات داخلی شورا ی مرکزی پیشکسوتان و ارائه به دبیر می باشد .

    * ماده 6 ) کمیسیون های شورای فنی پیشکسوتان

      این کمیسیون ها به 4 بخش کلی ذیل تشکیل می گردد .
      1- کمیسیون سمی کنتاکت
      2- لوکیک
      3- کمیسیون تشخیص صلاحیتها و بررسی سوابق
      4- کمیسیون هنرهای فردی
      1- کمیسیون :
      در ارتباط با کلیه موارد در بخش فول کیک بوکسینگ که نیاز به بررسی و تحقیق و پیش نویس های دقیق اولیه داشته باشند کمیسیون ها در شورای مرکزی پیشکسوتان انتخاب و وارد عمل می گردد و نتایج حاصله را کتباً به شورای فنی جهت تصمیم گیری نهایی ارائه می نماید .
      این مسائل و موارد به شرح کلی ذیل می باشد .
      الف ) طرحها و پیشنهادها و تجدید نظرها در ارتباط با آئین نامه و مسائل فنی
      ب) سلاحهای سرد مورد تائید شورای مرکزی پیشکسوتان قرار می گیرد .
      ج) تائین رتبه های سلاحهای سرد
      د) طرح ها و پیشنهادها و تهیه کتابها و امور فرهنگی در ارتباط با آئین نامه شورای مرکزی پیشکسوتان
      و) طرحها ـ پیشنهادات و تجدید نظرات در رابطه با موارد پیش بینی نشده سبک
      تبصره سبک :
      در بخش لوکیک سبک فول کیک بوکسینگ در مقابل سایر سبکهای آماتور ـ نیمه حرفه ای و حرفه ای ( آزاد ) در سطح جهانی قرار خواهد داشت بنابراین نفرا ت برتر و ارشد کمیسیون می بایستی در ارتباط با قوانین و مسائل روز در این نوع مبارزات و مسابقات باشند .

کمیسیون هنرهای فردی

در ارتباط با کلیه موارد فنی در بخش هنرهای فردی فول کیک بوکسینگ که نیاز به بررسی و تحقیق و پیش نویسهای دقیق اولیه داشته باشند این کمیسیون از سوی شورای مرکزی پیشکسوتان انتخاب و تشکیل می گردد .
و وظیفه آن عبارتند از :
1- تنظیم و پیش نویس آئین نامه های فنی و داخلی هنرهای فردی
2- تتنظیم و پیش نویس آئین نامه های فنی مسابقات هنرهای فردی
3- بررسی و تحقیق در موارد طرحها و پیشنهادهای مرتبط با هنرهای فردی
4- تعریف و تقسیم بخش های هنرهای فردی
کمیته عالی نظارت و بازرسی ویژه

شرح وظایف کمیته عالی نظارت و بازرسی ویژه در سه بخش به شرح زیر می باشد :

    * الف . بخش نظارتی
      1- نظارت و پیگیری جهت حسن اجرای وظایف هررشته
      2- نظارت بر نحوه عملکرد و حضور در تمام جلسات و تصمیمات هررشته
      3- نظارت به جهت اطلاع از کلیه ارتباطات رشته ها با یکدیگر
      4- نظارت بر عملکرد رشته ها در راستای برنامه کوتاه مدت ـ میان مدت ـ بلند مدت سبک
      5- نظارت بر روند احکام صادره رشته ها بر اساس آئین نامه فدراسیون و انطباق با واقعیات
      6- نظارت بر نحوه اجرای مسابقات داخلی و بین المللی کلیه رشته ها
      7- نظارت به منظور هماهنگی رشته ها و جلوگیری از موازی کاری واتلاف منابع مالی و نیروی انسانی
      8- نظارت در راستای ارتقاء کیفی و کمی و علمی تمرینات و مسابقات و آموزشهای علمی و تئوریک و احکام
      ب- بخش بازرسی
      9- بازرسی کلیه اسناد و مدارک موجود رشته ها
      10- بازرسی عمومی ادواری ـ اختصاصی
      11- بازرسی و پیگیری تخلفات بر اساس آئین نامه فدراسیون و ارائه گزارش به رئیس سبک
      12- بازدید از روش عملکرد رشته ها و تهیه گزارش و ارائه گزارش به رئیس سبک
      13- بازرسی و بررسی کلیه پیشنهادها و راهکارهای مثبت که منتج به ارتقاء سبک گردیده و تشویق آن
      14- اخذ گزارش عملکرد 6 ماه هررشته و تطبیق با بازرسیها و نظارتهای حضوری ناظرین و نهایتاً تهیه گزارش به جهت تشویق یا توبیخ لازم

    * پ ـ بخش قضائی
      15- بررسی و رسیدگی قضائی به تخلفات رشته ها
      16- بررسی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات مستقیم رشته ها و ورزشکاران
      17- بررسی و رسیدگی به گزارشات کمیته انظباطی و قضائی در مورد تخلفات پیش آمده در مسابقات و آزمونها
      18- رسیدگی و صدور رأی در موارد ویژه و خاصی ارسالی توسط شخص رئیس سبک
      19- تعیین مجازات و صدور رأی نهایی
      1- توبیخ کتبی با درج در پرونده
      2- محرومیت از یک دوره مسابقات اعم از مسئولین یا شرکت کنندگان
      3- توقیف دان به مدت یک سال ـ دو سال ـ سه سال
      4- تنزیل دان
      5- خلع سمت به مدت 6 ماه ـ یک سال
      6- خلع سمت برای دائم
      7- اخراج از سبک
      تبصره :
      1- کلیه آراء صادره بعد از ابلاغ ظرف 5 روز قابل اعتراض بوده که پس از انقضاء مدت مذکور رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد .
      2- با تصویب رئیس سبک رو نوشت آراء به فدراسیون ارسال می گردد . 

نظرات() 
buy cialis online us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 08:19 ق.ظ

Cheers! Good stuff.
enter site very cheap cialis cialis for sale south africa cialis 20mg cialis tablets australia when will generic cialis be available acheter du cialis a geneve cialis italia gratis buying cialis on internet tadalafil no prescription cialis cheap
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:10 ب.ظ

This is nicely said! !
cialis 100mg suppliers cialis generico in farmacia price cialis wal mart pharmacy cialis savings card cialis uk look here cialis order on line venta cialis en espaa cialis official site we recommend cialis best buy cialis dose 30mg
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:04 ب.ظ

Kudos. A lot of data!

buy cialis order generic cialis online cialis great britain opinioni cialis generico click now buy cialis brand online prescriptions cialis where cheapest cialis dosagem ideal cialis cialis generic tadalafil buy we use it cialis online store
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:23 ق.ظ

Regards, Ample content!

pastillas cialis y alcoho cialis generico lilly generic cialis review uk cialis 5 effetti collaterali tesco price cialis cialis dosage recommendations canada discount drugs cialis achat cialis en europe cialis rckenschmerzen tadalafil
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:14 ب.ظ

Thank you, Ample advice.

does cialis cause gout cialis professional yohimbe cialis para que sirve cialis et insomni only best offers 100mg cialis cialis 30 day trial coupon cialis 5mg billiger cialis 5 mg funziona how does cialis work cialis generico
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Seriously all kinds of great material.
cialis baratos compran uk purchasing cialis on the internet wow cialis 20 tadalafil 20 mg cialis 200 dollar savings card cialis per paypa cialis 05 cialis online achat cialis en suisse non 5 mg cialis generici
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 05:53 ب.ظ

Very good knowledge. With thanks!
canadian cialis pastillas cialis y alcoho cialis generico postepay viagra or cialis price cialis per pill get cheap cialis cialis savings card tadalafilo generic low dose cialis does cialis cause gout
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:37 ق.ظ

Cheers. Great stuff.
cialis arginine interactio buy name brand cialis on line generic cialis at walmart we choice cialis uk purchase once a day cialis il cialis quanto costa cialis taglich cialis pills boards 5 mg cialis coupon printable free generic cialis
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:22 ب.ظ

Whoa a good deal of useful information!
free generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie are there generic cialis cialis farmacias guadalajara i recommend cialis generico buy original cialis pastillas cialis y alcoho how does cialis work cialis generico walgreens price for cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 05:12 ق.ظ

Cheers. Loads of advice!

cialis generic il cialis quanto costa cialis billig cialis daily new zealand link for you cialis price compare prices cialis uk cialis australian price tadalafil 20mg cialis flussig canadian cialis
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 05:52 ب.ظ

You stated this fantastically!
cialis dosage amounts the best site cialis tablets we recommend cialis info cialis purchasing try it no rx cialis cialis for daily use cialis generico in farmacia generic cialis at walmart generic cialis soft gels cialis with 2 days delivery
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:49 ق.ظ

Superb facts. Appreciate it!
cialis great britain sialis we choice free trial of cialis cialis super kamagra cialis alternative tadalafil tablets low dose cialis blood pressure cialis en 24 hora cialis generico en mexico how do cialis pills work
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 05:33 ب.ظ

Very well spoken truly. .
achat cialis en suisse recommended site cialis kanada pastillas cialis y alcoho cialis kaufen wo cialis patent expiration cialis generico milano online prescriptions cialis only now cialis for sale in us we recommend cialis info cialis qualitat
buy generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 05:49 ق.ظ

You suggested this exceptionally well!
acquistare cialis internet cialis rckenschmerzen cialis uk next day tadalafilo link for you cialis price price cialis wal mart pharmacy india cialis 100mg cost cialis savings card cialis 20 mg cost are there generic cialis
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:29 ب.ظ

Useful postings. Kudos.
generic for cialis only now cialis 20 mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis efficacit we like it cialis price venta de cialis canada cipla cialis online cialis bula can i take cialis and ecstasy cialis from canada
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Incredible quite a lot of terrific data.
buying brand cialis online cialis generique 5 mg generic cialis tadalafil cialis prices in england cialis prices in england generic cialis soft gels click here cialis daily uk brand cialis generic cialis generisches kanada venta cialis en espaa
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:40 ب.ظ

Many thanks, Wonderful information!
effetti del cialis generic cialis 20mg tablets cialis cost cialis patent expiration cialis 30 day trial coupon cialis diario compra cialis 20 mg effectiveness generic cialis review uk generic cialis soft gels ou trouver cialis sur le net
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 10:14 ب.ظ

Good posts. Kudos.
canadian discount cialis we choice cialis uk tadalafil tablets buy cialis the best choice cialis woman cialis arginine interactio cialis 5 effetti collaterali cialis para que sirve cialis wir preise canada discount drugs cialis
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 10:43 ب.ظ

Thanks a lot. I enjoy it!
are there generic cialis cialis mit grapefruitsaft only best offers cialis use cialis savings card cialis 5 mg funziona cialis taglich cialis 100 mg 30 tablet cialis en mexico precio cialis ahumada cialis generique
drugs for sale on internet
یکشنبه 1 مهر 1397 03:11 ق.ظ

Incredible many of excellent info.
canadian pharmacies shipping to usa drugs for sale canada medication cost online pharmacies in usa canadian drugstore buy viagra 25mg drugstore online india canadian pharmaceuticals cialis from canada canadian pharmacies online prescriptions
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:13 ق.ظ

Whoa a good deal of good information!
cialis pills boards cialis pills price each cialis 30 day trial coupon callus miglior cialis generico acquisto online cialis buying cialis on internet dosagem ideal cialis cialis daily dose generic generic cialis review uk
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:05 ب.ظ

Whoa lots of beneficial information.
cialis rezeptfrei sterreich cialis 5mg acheter cialis kamagra viagra vs cialis vs levitra walgreens price for cialis generic cialis soft gels recommended site cialis kanada prices on cialis 10 mg cialis generic buy cialis online legal
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:07 ق.ظ

Point certainly regarded!!
drugstore online canada canadian medications canadian pharmaceuticals online discount canadian pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacycanadian pharmacy pharmacy canada plus buy viagra usa canada medication pharmacy no 1 canadian pharcharmy online
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:44 ق.ظ

With thanks. I enjoy this!
buy genuine viagra online buy uk viagra buy canada viagra buy viagra over the counter viagra online prescription order pharmacy online how can i buy viagra without seeing a doctor buy viagra pay with paypal can you buy viagra over the counter where to buy viagra online uk
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:58 ق.ظ

Great material. Thank you!
cialis rckenschmerzen cialis online the best choice cialis woman cialis generique 5 mg effetti del cialis cialis price in bangalore buy cialis sample pack calis cialis 20 mg cialis pills in singapore
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:40 ب.ظ

Really a lot of great data!
cialis super acti cialis savings card buy cialis sample pack cialis 5 effetti collaterali cialis tadalafil cialis online deutschland tarif cialis france fast cialis online buy cialis uk no prescription estudios de cialis genricos
viabiovit.com/top-online-apotheek.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:26 ق.ظ

You actually revealed that very well.
safe buy viagra online order viagra no prescription buy viagra online canada uk online pharmacy viagra to buy viagra online buy viagra online without prescription with overnight delivery cheapest viagra online online cheap viagra buying viagra from canada viagra no prescription
Cialis generic
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:05 ب.ظ

Great material. Regards!
viagra cialis levitra cialis prezzo di mercato cialis dosage recommendations canada discount drugs cialis cialis online deutschland prix de cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis pills in singapore cialis cipla best buy chinese cialis 50 mg
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:39 ق.ظ

You mentioned that well!
cialis dose 30mg cialis 5 mg para diabeticos free generic cialis cialis venta a domicilio cialis 100mg suppliers acquisto online cialis cialis for sale where do you buy cialis safe dosage for cialis cialis australia org
Buy generic cialis
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ

With thanks! Ample material!

cialis professional from usa cialis kamagra levitra warnings for cialis deutschland cialis online cialis italia gratis cialis vs viagra price cialis wal mart pharmacy cialis 20 mg cost buy cialis online cialis 100mg suppliers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :