تبلیغات
کیک بوکسینگ - قوانین مسابقات کیک بوکسینگ

کیک بوکسینگ

سه شنبه 24 آذر 1388

قوانین مسابقات کیک بوکسینگ

نویسنده: مجتبی بوالحسنی   طبقه بندی: قوانین مسابقات، 

اساسنامه مسابقات سبک مستقل
 

   1. نونهالان
   2. نوجوانان
   3. جوانان
   4. بزرگسالان

هر کدام بطور جداگانه قوانین مسابقاتی داشته باشند که در طول سال 2 یا 3 بار مسابقات بصورت سبک مستقل برگزار شود و در این مسابقات تمام زیر شاخه های سبک مستقل وظیفه دارند نیروهایشان را شرکت دهند و خودشان نیز به عنوان پرسنل مسابقات حضور داشته باشند. و بهترین فایترهای سبک مستقل مشخص و اعلام گردد.
نحوه برگزاری مسابقات به دو صورت انجام می گیرد
 
مسابقات در داخل رینگ و در تاتامی

   1.
      مسابقات رینگی با سه داور کنار و یک داور وسط و سرداور وقت نگهدار و پزشک تشکیل می شود و نحوه قضاوت و داوری و عملکرد و داوران بر اساس همان قوائد و داوری روی تشک می باشد.
   2.
      مسابقات روی تشک ( تاتامی ) که تشکیل شده از سرداور - داور وسط و چهار داور کنار وقت نگهدار پزشک مسابقات با اعلام داور وسط و با صدای زنگ شروع می شود و با اعلام وقت نگهدار و با صدای زنگ شروع می شود و با اعلام وقت نگهدار و با صدای زنگ به پایان می رسد.

استاندارد رینگ مسابقات های تحت پوشش سبک مستقل
 

   1. ابعاد رینگ 6 متر می باشد.
   2. سطح فاصله رینگ از زمین 1/20 متر می باشد.
   3. کف رینگ باید صاف و در چهار گوشه رینگ بالشتک استاندارد ایمنی لازم است.
   4. لبه رینگ نباید 50 سانتیمتر کمتر از طناب رینگ بیرون باشد.
   5. دو طرف استراحتگاه مسابقه دهنده باید با رنگ مشکی و قرمز مشخص باشد.
   6. باید حداقل قطر رینگ 1/5 سانتیمتر و حداکثر 2/5 سانتیمتر باشد.
   7. لازم است کف رینگ حالت انعطاف پذیری داشته باشد و سطح کل کف رینگ از یک پارچه ضخیم مانند برزنت پوشیده و به خوبی بسته شده باشد.
   8.
      چهار طناب به چهار گوشه رینگ ( تیرک ) به قطر 6 سانتیمتر به خوبی محکم بسته شده و فاصله طنابها از یکدیگر 35 سانتیمتر باشد طنابها با لایه ابری نازکی و بر روی پارچه نرمی پوشانده شود.
   9.
      در چهار سمت رینگ باید چهار پلکان وجود داشته باشد دو طرف چپ و راست برای ورود و خروج مسابقه دهندگان و کمکها ، سمت جلوی رینگ برای داور وسط ، سمت پشت برای پزشک مسابقات.
  10. لازم است در دو طرف گوشه های بیرونی رینگ ( تیرکها ) دو کیسه برای نگهداری پنبه یا گازهای استفاده شده مسابقه دهنده ها نصب شده باشد.

وسایلی که در کنار رینگ مسابقات باید باشد
 

   1. برای استراحت بین راندها باید 2 صندلی چرخان ، تیرک رینگ داشته باشد.
   2. دو سطل ، دو شیشه آب جهت شستشوی دهان در موقع استراحت در بین راندها.
   3. یک عدد برانکارد در کنار رینگ و یک آمبولانس در محوطه باشگاه یا ورزشگاه.
   4. سه جفت دستکش استاندارد تایید شده از سوی کمیته مسابقات سبک مستقل.
   5. سه جفت هوکو جهت مسابقات آماتور تایید شده از سوی کمیته مسابقات سبک مستقل.
   6. شش عدد بیضه بند جهت مسابقات آماتور و حرفه ای تایید شده از سوی کمیته مسابقات سبک مستقل.
   7. شش عدد کلاه ایمنی تایید شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات سبک مستقل.
   8. دو عدد کورنومتر برای گرفتن تایم زمان مسابقات و استراحت بین راندها تایید شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات سبک مستقل.
   9. یک عدد زنگ و چکش جهت اعلام فایت و قطع مسابقات.
  10. یک عدد میکروفون و دو عدد بلندگو برای اعلام امتیازات، برنده ها، بازمانده ها و ...
  11. میز و صندلی برای اساتید و میهمانان.
  12. دفترچه های یادداشت.

استاندارد تشک مسابقات
 

   1. تشک به ابعاد 8X8 متر می باشد.
   2. کف تشک کاملا صاف و بی هیچ پستی و بلندی می باشد.
   3. دور تا دور تشک با رنگ متمایز نشان داده خواهد شد.
   4. لازمست که کف تشک حالت انعطاف پذیری داشته باشد.

وسایلی که در کنار تشک الزامی است
 

   1. برای هر فایتر یک عدد صندلی یک عدد سطل و کچ او در کنار صندلی می باشد.
   2. یک عدد شیشه آب جهت فایتر.
   3. کیف وسایل کمکهای اولیه دفترچه یادداشت.
   4. برانکارد و یک دستگاه آمبولانس در محوطه ورزشگاه.
   5. وجود پزشک با وسایل مورد نیاز.
   6. برای شروع مسابقات وجود کاپ، کلاه، دستکش، روبند پا، ساق بند.
   7. یک عدد زنگ و چکش جهت اعلام فایت و قطع مسابقات.

اوزان مسابقات
 
نوجوانان
   
جوانان
   
بزرگسالان
2 راند 1.5 دقیقه
   
3 راند 1.5 دقیقه
   
3 راند 2 دقیقه
31 -
   
39 -
   
43 -
34 -
   
42 -
   
44 -
37 -
   
45 -
   
46 -
40 -
   
48 -
   
49 -
43 -
   
51 -
   
52 -
46 -
   
55 -
   
56 -
49 -
   
59 -
   
60 -
53 -
   
63 -
   
64 -
57 -
   
67 -
   
68 -
61 -
   
71 -
   
72 -
65 -
   
76 -
   
77 -
69 -
   
81 -
   
82 -
73 -
   
86 -
   
87 -
73 +
   
86 +
   
92 -
وظایف هیات ژوری
 

   1.
      در هنگام برگزاری مسابقات باید کاملا به همه عوامل نظارت کامل داشته باشند این هیات نظارت کامل به اعمال و تصمیم گیری های داور وسط و داوران کنار دارا می باشد.
   2. هیات ژوری موظف است برای کنترل راندمان و داورها یک جلسه تشکیل دهد و در آن جلسه پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کند.
   3.
      اگر داوران یا قضات در حین مسابقات به نحو احسن داوری نکند ژوری به کمیته اجرایی مسابقات اطلاع داده تا به او تذکر بدهند تا طبق مقررات و قوانین مسابقات داوری کند.
   4. ژوری موظف است قضاتی را که نمی تواند در مسابقات شرکت کند، داور دیگر به جای او بگذارد.
   5.
      در صورت وجود مزاحمت در حین مسابقه رییس ژوری می تواند بلافاصله مسابقات را قطع کند و هیات انضباتی موظف است سریعا رسیدگی و محیط مسابقات را به حالت اولیه دربیاورد.
   6. رییس هیات ژوری بیشتر اوقات باید با هیات داوران جلسه تشکیل دهند و در آن جلسه در مورد انتقادات و پیشنهادات مسابقات بحث و گفتگو داشته باشند.
   7. داوران و قضات فینال را باید کمیته اجرایی مسابقات انتخاب کند.
   8.
      در صورت خطای عمدی یکی از فایترها در حین مسابقه کمیته اجرایی مسابقات مجاز است او را از دور مسابقات اخراج واگر امتیاز یا مدال هم داشته باشد می تواند حذف کند.

وظایف سر داور
 

   1. اعلام شروع به داور وسط
   2. ارنج نمودن داوران کنار با هماهنگی مسوول کمیته مسابقات داوران
   3. ثبت نتایج داوری هر راند
   4. اعلام نتایح در خاتمه
   5. اعلام قضاوت در مسابقات در هر راند
   6. احضار داور کنار یا وسط جهت توضیح امتیازات

وظایف و اختیارات داور وسط
 

   1. داور وسط به محض اینکه توازن نامتعادل مشاهده کرد می تواند مسابقه را خاتمه دهد.
   2. در صورت زخمی شدن یکی از فایترها، داور وسط می تواند ادامه مسابقه را قطع کند.
   3. اگر داور وسط مشاهده کند هر دو فایتر از فایت خودداری می کنند یا یک تن از آنها کم کاری می کند، می تواند تذکر داده یا در صورت تکرار اخطار دهد و در صورت سه اخطار یکی از آنها را از مسابقه حذف کند.
   4. اگر یکی از فایترها (مبارزه کننده ها) قوانین مسابقات را در حین مسابقه رعایت نکند داور وسط می تواند مسابقه را قطع کند و به او اخطار دهد.
   5. در صورت عدم توجه به فرمانهای داور یا عدم رعایت ادب در رینگ داور وسط می تواند یکی از آنها را از مسابقه محروم کند.
   6. اگر فایتری یا کمکش یا مربی اش در حین مسابقه قوانین را نقض نمایند داور وسط می تواند از دور مسابقات محروم کند.
   7. داور وسط می تواند برای اخطار، مسابقه را چند ثانیه قطع کند.
   8. اگر داور وسط در حین مسابقه با موقعیت به خصوصی روبرو شود باید با اراده کامل و تسلط به خود در همان لحظه از خود خلاقیت نشان دهد.
   9. زمانی که داور وسط به یکی از مبارزه کننده ها (فایترها) اخطار می دهد، ابتدا مسابقه را قطع کند و با علامت اخطار بدهد و بعد از آن به قضاوت اشاره نمود تا آنان نمرات منفی را ثبت نمایند.
  10. اگر یکی از فایترها سه بار به فرمان داور وسط توجه نکند داور وسط می تواند او را مستقیما اخراج نماید.
  11. باید تمامی اخطارها و امتیازها در طول مسابقه صورت گرفته به خاطر داشته بعد از جمع بندی نظر خود را در پایان وقت اعلام نماید.
  12. ضربه و یا خطاهایی که توسط مبارزه گران صورت گرفته و از دید سرداور به دور مانده با علایم اعلام نماید.
  13. لباس همه قضات (داوران) باید همرنگ باشد.
  14. داور وسط نقش مهمی را عهده دار است بر آن باید ملبس به شلوار سفید باشد و کفش سفید بدون پاشنه بپوشد.
  15. کلیه قوانین و مقررات مسابقات را به نحو احسن اجرا کند.
  16. در تمام مدت، مسابقه را کنترل کند.
  17. مراقب باشد تا به فایتری که احتمالا ضعیف تر است بیش از حد ضربات وارد نشود.
  18. داور وسط به محض اینکه استاپ (STOP) داد هر دو مبارزه کننده باید سریعا (فایت) را قطع کند.
  19. داور وسط برای شروع مبارزه باید کلمه فایت را بگوید.
  20. در گلاویز شدن فایترها، داور وسط باید فرمان BREAK ، STOP (قطع درگیری) را اجرا کند.
  21. داور وسط موظف است با اشارات مشخصی قوانین مسابقات را به مبارزه کنندگان بفهماند.
  22. به محض پایان دادن راند آخر، داور وسط باید لیستهای قضاوت را جمع آوری و به (سرداور) تحویل دهد و تا زمانی که سرداور نتیجه مسابقه را اعلام نکرده او نمی تواند کسی را به عنوان برنده یا بازنده اعلام کند.
  23.
      اگر به دلایلی داور وسط یکی از فایترها را حذف کند یا مسابقه را قطع نماید ضروری است بلافاصله دلایل و علتها را به سرداور خبر دهد و سرداور موظف است دلایلش را اعلام کند.

وظایف داوران وسط و کنار
 

   1. در کلیه مسابقات رسمی تحت پوشش سبک مستقل فول کیک بوکسینگ برگزار می گردد. یک داور قابل اطمینان از سبک مستقل بر مسابقات نظارت می کند.
   2. در مسابقات بین المللی بعضی مواقع تیمهای چند کشور می توانند برنامه داوری ویژه ای را اجرا نمایند که باید طبق قوانین باشد.
   3. داورها 3 نفر می باشند که باید توسط فدراسیون مربوطه مورد تایید واقع شده باشند.
   4. کلیه قضات و داورها باید حرفه ای یا نیمه حرفه ای باشند.
   5. داورها نباید هم وطن، هم باشگاهی یکی از دو مبارزه گر باشند.
   6. قبل از هر مسابقه قضات یا داوران به وسیله قرعه کشی انتخاب می شوند.
   7. کلیه داوران و قضات موظف هستند در تمام مسابقات فقط مسوولیت خود را انجام داده و هیچ نوع مسوولیتی را نمی توانند قبول کنند.
   8. قضاتی که به علت نداشتن صلاحیت داوری کمیته اجرایی می توانند از مسابقات محروم کند.
   9. داوری که در حین مسابقه در داخل رینگ داوری می کند اگر مساله ای پیش بیاید و نتواند داوری را ادامه بدهد وقت نگهدار موظف است زنگ بزند و مسابقه چند لحظه قطع شود تا مسوول هیات داوران داور دیگری را جهت ادامه مسابقات به داخل رینگ معرفی کند.
  10. داورانی (قضاتی) که جهت مسابقات کمیته اجرایی فدراسیون تایید کرده غیبت داشته باشند اگر دلیل قانع کننده ای را برای غیبت خود نداشته باشند به مدت سه سال از دور داوری مسابقات محروم می شوند.
  11. در تمامی مدت برگزاری مسابقه داوران کنار حق صحبت کردن را ندارند و فقط با علایم داور وسط صحبت کرده و نظر خود را اعلام نماید.
  12. داور وسط می تواند در حین مسابقه به یکی از دو نفر تذکر ضعیف بدهد و بدون اینکه مسابقه را قطع کند.
  13. داور وسط موظف است برگه معاینه پزشکی را از لحاظ جسمی و روحی و دید چشم، قبل از مسابقات به هیات مسابقات تحویل دهد.
  14. اگر داور وسط در تصمیم گیری موضوعی نتواند جدی تصمیم بگیرد باید از داوران کنار یا هیات ژوری (سردار) کمک بگیرد و بعد تصمیم خود را به جمع حاضر اعلام نماید.
  15. داور وسط هنگام مسابقه بعد از اجرای هر امتیاز و یا اخطار باید مسابقه را قطع کرده و با نشان دادن ضربه بصورت عملی رای خود را اعلام کرده و بعد مجددا دستور ادامه سابقه بدهد.
  16. در صورت ضربه خوردن به گلو و یا صورت و بیضه داور وسط می تواند قبل از اعلام رای نظر شورای پزشک حاضر در مسابقه را بپرسد و بعد نوع خط و یا امتیاز را مشخص کرده و رای خود را اعلام نماید.
  17. داور وسط در هنگام پایان وقت فانونی مسابقه باید از قطع بازی روی خط کشیده شده ایستاده و درخواست اعلام نتیجه از داوران کنار می کند.
  18. اگر شرکت کننده ای توانایی ادامه مسابقه را نداشته باشد داور وسط با نظر هیات ژوری می تواند برنده مسابقه را اعلام نماید.

امتیازات دست
 

   1. اگر ضارب با ضربه دست حریف را ناک دان کند 3 امتیاز کسب می کند.
   2. اگر ضارب تعادل حریف را با ضربه دست به هم زند 1 امتیاز کسب می کند.
   3. اگر ضارب با حرکات پی در پی برای چند ثانیه مضروب را گیج نماید ناکدان محسوب می گردد و 3 امتیاز کسب می کند.
   4. چنانکه در حین تکنیک ضارب با حرکت دست ضربه موثر به حریف وارد کند 1 امتیاز کسب می کند.
   5. ضربات مجاز دست عبارت است از: لفت، پانچ، آبرکات استریک، هوک استریک، فورفیست، فیست ایچ، راند بک فیست ایچ
   6. در طول هر راند به بهترین و خوش تکنیک ترین فایتر یک امتیاز داده شود.

امتیازت پا
 

   1. ضربات موثر پا به بدن حریف 1 امتیاز محسوب می شود.
   2. ضربات موثر پا به سر حریف 2 امتیاز محسوب می شود.
   3. ضربات پایی که حریف را ناک دان کند 3 امتیاز محسوب می شود.
   4. زیر پا کشیدن (سوییپ) و زمین زدن حریف 1 امتیاز دارد.
   5. چنانچه زیر پا کشیدن (سوییپ) در حین انجام تکنیک باشد 1 امتیاز محسوب می شود.
   6. چنانچه شخص در حین انجام تکنیک بر زمین افتد امتیازی از دست نمی دهد.
   7. ضربات مجاز پا عبارتند از: فرانت کیک، لوکیک، میدل کیک، اینساید کیک، اوت ساید کیک، های هاوس کیک، هو کیک، بک کیک، راند بک کیک، ساید کیک، آرچ کیک، راند هاوس کیک، سوییپ و ... به جز از ضربات غیر مجاز

ناک ات
 
متن کامل در ادامه مطلب

   1. اگر یکی از مسابقه دهندگان در حین مسابقه بر اثر ضربات دست یا پا (کیک استریک و بوکس استریک) آسیب ببیند فقط داور وسط و پزشک مسابقه می تواند در داخل رینگ حضور یابند.
   2. مسابقه دهنده ای که بر اثر ضربه محکمی (استریک) ناک ات شود و نتواند مسابقه بدهد باید همان روز را تحت نظر پزشک بگذراند و بعد از اتمام مسابقات باید به مدت دو هفته تحت نظر متخصص مغز و اعصاب قرار گیرد و چهار هفته نیز در مسابقات و تمرینات حاضر نشود.
   3. هر مسابقه دهنده ای که در مدت 2 ماه 2 بار ناک ات شده باشد نمی تواند در مسابقات شرکت کند و حق حضور در کلاس را هم ندارد و مربی نیز نباید تا مدت یک ماه اجازه تمرین سنگین به او بدهد.
   4. مسابقه دهنده ای که بر اثر ضربه پی در پی حریف نتواند مسابقه را ادامه دهد ناک ات حساب می شود و داور می تواند خاتمه دهد.

وظایف کمک فایتر
 
هر مبارز باید کمک و یک دستیار کمک داشته باشد مگر در زمان استراحت مقررات زیر را رعایت کند:

   1. در موقع استراحت بین راندها فقط کمک فایترها می توانند به بالای رینگ بروند.
   2. پیش از آغاز مبارزه (فایت) باید کمک فایترها با همه تجهیزات خود، از رینگ بیرون باشند.
   3. کمک فایترها باید همراه خود یک حوله هم رنگ هوگوی مبارزه گر خود داشته باشند. در مواقعی که مبارزه کننده آمادگی مبارزه کردن را ندارد کمک می تواند حوله مربوطه را به داخل رینگ پرتاب کند.
   4. پیش از آغاز مسابقات رییس کمیته اجرایی جلسه ای برای تعیین کمک فایترها تشکیل می دهد.
   5. کمک فایترها باید مواظب باشد مبارزه گر عملی را بر خلاف قوانین مسابقات انجام ندهد.
   6. چنانچه مبارزه کننده ای بر خلاف قوانین، مساله ای را موجب شده کمک فایتر موظف است به مراجع قضایی اطلاع دهد تا به فرد خاطی تذکر دهند و در صورت نیاز، امکان اخراج فرد از دور مسابقات فراهم آید.
   7. در حین مبارزه کمک ها حق تشویق کردن مبارزه کننده ها را ندارند. در صورت انجام چنین عملی تذکر لازم است و ممکن است سمت کمک بودن را از دست بدهد.
   8. مواقعی که یکی از فایترها در مسابقات حرفه ای توانایی فایت (مبارزه) کردن رانداشته باشد کمکش نمی تواند حوله را به داخل رینگ پرتاب کند، بلکه خود مبارزه کننده در داخل رینگ ناتوانی خود را اعلام نماید.

دستکش و باند
 

   1. شرکت کنندگان در مسابقات حق استفاده از دستکشهای غیر استاندارد و یا شخصی را ندارد.
   2. شرکت کنندگان باید دستکشهای استاندارد که توسط کمیته اجرایی مسابقات تایید شده استفاده کند.
   3. هیات مسابقات موظف است در طی مسابقات 3 یا 4 نفر مامور نماید تا تجهیزات آنانکه می خواهند به داخل رینگ جهت مسابقه بروند، مورد بررسی و بازرسی قرار دهند.
   4. شرکت کنندگان می توانند با بانداژ استاندارد از کمیته مسابقات اعلام شده استفاده کنند.
   5. طول باند مطلوب 3 متر است و عرض آن نباید بیش از 4 سانتیمتر باشد.
   6. چسبی که برای بستن بانداژ استفاده می کنند باید طول آن 8 سانتیمتر و عرض آن 4 سانتیمتر می باشد.
   7. اندازه دستکشهای مسابقات توسط برگزار کننده تعیین می شود.
   8. 5 وزن اول 8 اونسی 5 وزن دوم 10 اونسی و وزنهای بالا 12 اونسی

وظایف وقت نگهدار
 

   1. کنترل زمان راندها، استراحت در بین راندها، بر عهده وقت نگهدار می باشد.
   2. وقت نگهدار موظف است 5 دقیقه پیش از آغاز راند اعلان کند تا مسابقه دهندگان (فایترها) بتوانند خود را برای مبارزه (فایت) آماده کنند.
   3. آغاز و پایان هر راند (فایت) باید با صدای زنگ شخص وقت نگهدار اعلام شود.
   4. پیش از آغاز هر راند شماره همان را باید وقت نگهدار اعلام نماید.
   5. وقت نگهدار موظف است اوقات اضافه را نیز حساب کند.
   6. وقت نگهدار باید با یک کورنومتر زمان کل مسابقه را نگه دارد.
   7. در صورت ضربه فنی شدن یکی از حریفان وقت نگهدار باید ثانیه های تلف شده را با اشاره به داور وسط نشان دهد.
   8. زمانی که یکی از حریفان بر اثر ضربه دست و پا و یا هر دو به زمین بیفتد و داور هم در حال شمارش باشد تا شمارش داور تمام نشده زنگ پایان راند نباید به صدا در بیاید چون به محض پایان شمارش داور باید زنگ به صدا در آید.
   9. جایگاه وقت نگهدار باید نزدیک رینگ باشد.

گواهی پزشکی
 

   1. برای شرکت در مسابقات اعم از آماتور و حرفه ای باید گواهی پزشکی داشته باشد، بدون داشتن گواهی پزشک مبنی بر سلامت، نمی تواند در مسابقات شرکت کند.
   2. ارایه گواهی پزشک نشان دهنده صحت جسمی و روحی فایتر می باشد.
   3. هیچ شرکت کننده ای با داشتن پانسمان سر و صورت و یا دست نمی تواند در مسابقه شرکت کند.
   4. در مسابقات بین المللی مبارزه کنندگان باید دارای گواهی پزشکی که درآن مشخصات وزن، قد، قلب، مغز، اعصاب، خون، ادرار، چشم، گوش و ... آنها نوشته شده است، همراه داشته باشد.
   5. مبارزه کننده ای که عضوی از بدنش یک سال قبل از مسابقه شکسته شده باشد برای شرکت در مسابقه باید مورد تایید مربی مربوطه قرار گیرد.
   6. وزن کشی مسابقه دهندگان بایستی با بدن لخت با شورت در همان روز مسابقه و در محل مسابقات در حضور هیات مسابقات و با نمایندگی یک نفر از فدراسیون انجام شود.
   7. جایگاه پزشک باید نزدیک رینگ باشد و پزشک در طول مسابقات نباید از کنار رینگ دور شود.

مقررات و قوانین انضباطی
 

   1. اگر مسابقه دهندگان یا افرادی که عضو این سبک مستقل هستند در هر شرایطی مقررات و قوانین سبک مستقل را زیر پا بگذارند کمیته اجرایی سبک مستقل فول کیک بوکسینگ از 1 تا 4 سال از دور مسابقات و یا از فعالیت محروم و ممکن است برای همیشه از عضویت اخراج شوند.
   2. اگر یکی از مسابقه دهندگان (فایترها) در حین مسابقه دوپینگ کرده باشد کمیته اجرایی وی را به مدت یک سال از انجام هر نوع مسابقه محروم خواهد کرد و در مرحله دوم چنانچه مرتکب این عمل شود به مدت چهار سال و مرحله سوم برای همیشه از مسابقات محروم خواهد شد.
   3. اگر یکی از مسابقه دهندگان (فایترها) در مسایقه با دوپینگ برنده شود این برنده شدن از اعتبار ساقط و بازنده اعلام و به مدت یک سال از مسابقه محروم خواهد شد.

اخطار
 

چنانچه در حین مسابقه با انجام حرکات غیر مجاز از داور وسط سه بار اخطار دریافت کند در همان راند بازنده محسوب می شود.

حرکات غیر مجاز

   1. زدن ضربه با آرنج (البو استریک) به سر و بدن.
   2. زدن ضربه با دست به بیضه، گردن، پشت سر و ستون فقرات.
   3. زدن ضربات پا به بیضه، زانو، پشت گردن و ستون فقرات.
   4. زدن ضربات دست و پا بعد از زمین افتادن حریف.
   5. زدن ضربات با زانو (نی کیک) به سر و صورت.
   6. قلاب کردن دستها به گردن و کمر حریف و نگهداشتن آن بیش از دو ثانیه.
   7. سخن گفتن و دشنام دادن در حین مسابقه.
   8. فرار نابجا و پشت نمودن به حریف در حین مسابقه.
   9. هل دادن در حین انجام مسابقه، کار گرفتن حریف.
  10. کوبیدن با سر به نقاط مختلف بدن.
  11. عدم اطاعت از داور و عدم رعایت اصول اخلاقی در حین مسابقه

نظرات() 
S
پنجشنبه 10 آبان 1397 08:36 ق.ظ
:|
Search engines optiomization
شنبه 17 شهریور 1397 04:53 ب.ظ
Hi there, just wanted to say, I liked this blog post.
It was funny. Keep on posting!
janah
پنجشنبه 24 خرداد 1397 05:05 ب.ظ
Ηello, i tһink tһat i sаw you visited myy site thus i cаme to
“return the favor”.Ι am attemptring tߋ fіnd thingѕ
to enhance my website!I suppose its ok tⲟ սsе somе of y᧐ur ideas!!
janah
پنجشنبه 24 خرداد 1397 05:00 ب.ظ
Ηello, i tһink tһat i sаw you visited myy site thus i cаme to
“return the favor”.Ι am attemptring tߋ fіnd thingѕ
to enhance my website!I suppose its ok tⲟ սsе somе of y᧐ur ideas!!
Garrot
چهارشنبه 23 خرداد 1397 08:40 ب.ظ
I believe this iѕ one of the ѕuch a lot signifficant
information for me. And i'm һappy reading yoսr
article. But sһould remark onn few basic issues, The site style
is ideal, thee articles іs in poіnt օf fact excellent : D.
Ꭻust rigһt job, cheers
Tamie
جمعه 28 اردیبهشت 1397 06:55 ق.ظ
Nice blog here! Also your website loads uup fast! What host are you using?
Can I get your afdiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol
онлайн кредит на карту без отказов
شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:11 ق.ظ
онлайн гроші на картку
получить кредит на банковскую карту
кредит за 15 минут на карту
кредит на карту без звонков и отказа
микрокредиты онлайн на карту срочно в украине
займ круглосуточно быстрое решение
займ онлайн без фото паспорта
Maryellen
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 11:00 ب.ظ
Thhis paragraph is actually a fastidiouis oone iit axsists neww net
visitors, who aare wishing foor blogging.
depforce oral strip
جمعه 31 فروردین 1397 11:18 ب.ظ
Hello to every body, it's myy first go too
seee of this webb site; this weblog containns awesokme annd truly fine information in favor of visitors.
rite
شنبه 25 فروردین 1397 07:18 ق.ظ
I ԁo not even know how I ended uр here, but Ӏ tһought
tһiѕ post waѕ great. Ӏ dߋn't knoѡ wһo yߋu are but definitely үou'rе ցoing to a famous blogger іf yⲟu
aren't already ;) Cheers!
what is viagra super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:19 ق.ظ
Ꮃhen someone ѡrites an paragraph he/ѕhe maintains the imаցe of a user іn his/her mind that һow a usеr can қnoᴡ it.
Tһus that's whү thіs paragraph іs outstdanding.
Thanks!
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 05:31 ب.ظ

You actually explained this effectively.
india cialis 100mg cost prezzo di cialis in bulgaria cialis generic tadalafil buy cialis italia gratis cialis qualitat cialis for sale south africa prices for cialis 50mg cialis 20 mg cost how to purchase cialis on line cialis prices
generic medications promo code
جمعه 10 فروردین 1397 11:54 ق.ظ
Hi tһere are ᥙsing Wordpress fοr your
site platform? I'm new tߋ the blog ᴡorld but
Ӏ'm tryіng to gеt started ɑnd create my oԝn. Dօ yoᥙ require any html coding knowledge tо maкe yoᥙr
oԝn blog? Any help woᥙld Ƅe гeally appreciated!
cheap lumigan canada
پنجشنبه 9 فروردین 1397 12:26 ب.ظ
I ever time used to read paragraph in news papers but now as I am a user
of internet hus from now I am using net for articles oor
reviews, thanks to web.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 08:46 ق.ظ
What'ѕ սp, tһis weekend is pleasant for me, ѕince this tiime i аm readxing this impressive informative article һere at myy house.
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:53 ب.ظ

Amazing quite a lot of excellent tips!
cialis pas cher paris canada discount drugs cialis i recommend cialis generico we choice cialis pfizer india costo in farmacia cialis click now cialis from canada only now cialis 20 mg cialis pills ou acheter du cialis pas cher cialis y deporte
CialiscroWn
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:14 ب.ظ

Incredible quite a lot of valuable material!
prices for cialis 50mg cialis taglich canadian cialis achat cialis en itali click now cialis from canada cialis rckenschmerzen cialis qualitat 200 cialis coupon estudios de cialis genricos viagra or cialis
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:55 ب.ظ
این وبسایت واقعا اطلاعاتی دارد که من در مورد این موضوع مورد نیاز بودم و نمی دانستم که چه کسی بپرسد.
fallout shelter hack
چهارشنبه 27 دی 1396 11:23 ب.ظ
با تشکر از وبلاگ بسیار جالب
imvu free credits
دوشنبه 13 آذر 1396 06:05 ب.ظ
این وب سایت عالی واقعا تمام اطلاعات من است
در مورد این موضوع مورد نیاز بود و نمی دانست چه کسی
پرسیدن.
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:26 ب.ظ
امروز من با بچه های من به جبهه ساحل رفتم. من یک پوسته دریا پیدا کردم و آن را به 4 من دادم
ساله دختر و گفت: "شما می توانید اقیانوس را بشنود اگر شما این را به گوش شما قرار داده است." او پوسته را به گوش او گذاشت و فریاد زد.
یک خرچ خرچنگ در داخل وجود داشت و آن گوش او را گرفت.
او هرگز نمیخواهد برگردد! من می دانم که این کاملا موضوع است اما من
باید به کسی بگوید
std testing
شنبه 13 آبان 1396 10:10 ب.ظ
من دقیقا مطمئن نیستم اما این وب سایت در حال بارگذاری است
برای من خیلی آهسته است آیا هر کس دیگری دارای این موضوع است یا موضوعی در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 04:56 ب.ظ
سبک شما بسیار منحصر به فرد در مقایسه با سایر افراد من است
خواندن چیزها از با تشکر از ارسال زمانی که شما فرصت، حدس بزنید من خواهد شد
فقط کتاب علامت گذاری این وبلاگ.
best psychic readings
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:10 ب.ظ
من اغلب وبلاگ می نویسم و ​​به طور جدی از مطالب شما قدردانی می کنم.
این مقاله بزرگ واقعا علاقه من را به خود جلب کرده است. من دارم میروم
برای نشان دادن وب سایت خود و بررسی اطلاعات جدید در مورد آن
یکبار در هفته. من هم برای خوراک شما اشتراک گذاشتم
همبر پنیری دوبل
پنجشنبه 16 شهریور 1396 11:55 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
jose5mckee25.over-blog.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:24 ق.ظ
Your means of explaining the whole thing in this paragraph is actually fastidious, every one can easily understand it, Thanks a lot.
How do you stretch your Achilles?
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:00 ق.ظ
Very energetic article, I enjoyed that a lot.
Will there be a part 2?
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:59 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Cheers
Ashely
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:14 ب.ظ
Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same
subjects? Many thanks!
http://foregoingdealer1.jimdo.com
شنبه 7 مرداد 1396 10:15 ق.ظ
It is perfect time to make some plans for the future and it
is time to be happy. I've read this post and if I
could I want to suggest you some interesting things or suggestions.
Perhaps you can write next articles referring to this
article. I desire to read even more things about it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :